vámtarifa-nómenklatúra [Magyar]:

2900000000 80 SZERVES VEGYI ANYAGOK.

VI. ÁRUOSZTÁLY A VEGYIPAR VAGY VELE ROKON IPAROK TERMÉKEI.

 • 2901000000 10: I. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI
 • 2901000000 80 : Aciklikus szénhidrogének
 • 2902000000 80 : Ciklikus szénhidrogének
 • 2903000000 80 : Szénhidrogének halogénszármazékai
 • 2904000000 80 : Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI
 • 2905000000 80 : Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2906000000 80 : Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2907000000 10: III. FENOLOK, FENOL-ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI
 • 2907000000 80 : Fenolok; fenol-alkoholok
 • 2908000000 80 : Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2909000000 10: IV. ÉTEREK, ALKOHOL-PEROXIDOK, ÉTER-PEROXIDOK, KETON-PEROXIDOK, EPOXIDOK HÁROMTAGÚ GYŰRŰVEL, ACETÁTOK ÉS FÉLACETÁTOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- ÉS NITROZOSZÁRMAZÉKAI
 • 2909000000 80 : Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2910000000 80 : Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2911000000 80: Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2912000000 10: V. ALDEHID-FUNKCIÓS VEGYÜLETEK
 • 2912000000 80 : Aldehidek más oxigén-funkciós csoporttal vagy anélkül is; aldehidek ciklikus polimerjei; paraformaldehid
 • 2913000000 80: A 2912|vtsz. alá tartozó termékek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2914000000 10: VI. KETONFUNKCIÓS ÉS KINONFUNKCIÓS VEGYÜLETEK
 • 2914000000 80 : Ketonok és kinonok más oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2915000000 10: VII. KARBONSAVAK ÉS EZEK ANHIDRIDJEI, HALOGENIDJEI, PEROXIDJAI ÉS PEROXISAVAI, VALAMINT EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI
 • 2915000000 80 : Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2916000000 80 : Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak; ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2917000000 80 : Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2918000000 80 : Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2919000000 10: VIII. NEMFÉMEK SZERVETLEN SAVAINAK ÉSZTEREI ÉS EZEK SÓI ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI
 • 2919000000 80 : Foszforsav-észterek és sóik, beleértve a lakto-foszfátokat; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2920000000 80 : Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halogenidek észterei kivételével) és ezek sói; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
 • 2921000000 10: IX. NITROGÉNFUNKCIÓS VEGYÜLETEK
 • 2921000000 80 : Aminfunkciós vegyületek
 • 2922000000 80 : Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal
 • 2923000000 80 : Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek, vegyileg nem meghatározottak is
 • 2924000000 80 : Karboxiamid-funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei
 • 2925000000 80 : Karboxi-imid-funkciós vegyületek (szaharin és sói is) és iminfunkciós vegyületek
 • 2926000000 80 : Nitrilfunkciós vegyületek
 • 2927000000 80 : Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek
 • 2928000000 80 : Hidrazin vagy hidroxilamin szerves származékai
 • 2929000000 80 : Más nitrogénfunkciós vegyületek
 • 2930000000 10: X. SZERVES-SZERVETLEN ÉS HETEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK, NUKLEINSAVAK ÉS SÓIK ÉS SZULFONAMIDOK
 • 2930000000 80 : Szerves kénvegyületek
 • 2931000000 80 : Más szerves-szervetlen vegyületek
 • 2932000000 80 : Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek
 • 2933000000 80 : Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek
 • 2934000000 80 : Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek
 • 2935000000 80 : Szulfonamidok
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINOK, VITAMINOK ÉS HORMONOK
 • 2936000000 80 : Természetes vagy szintetikus úton előállított provitaminok és vitaminok (természetes koncentrátum is), ezek származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint használnak, valamint ezek egymás közti keverékei, bármilyen oldószerben is
 • 2937000000 80 : Természetes vagy szintetikus úton előállított hormonok, prosztaglandinok, tromboxánok és leukotriének; ezek főképp hormonként használt származékai és szerkezeti analógjai, beleértve a láncukban módosított polipeptideket is
 • 2938000000 10: XII. TERMÉSZETES VAGY SZINTETIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT GLIKOZIDOK ÉS NÖVÉNYI ALKALOIDÁK, VALAMINT EZEK SÓI, ÉTEREI, ÉSZTEREI ÉS MÁS SZÁRMAZÉKAI
 • 2938000000 80 : Természetes vagy szintetikus úton előállított glikozidok, valamint ezek sói, éterei, észterei és más származékai
 • 2939000000 80 : Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai
 • 2940000000 10: XIII. MÁS SZERVES VEGYÜLETEK
 • 2940000000 80 : Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukoréterek, -acetálok és -észterek és ezek sói, a 2937, 2938|vagy a 2939|vtsz. alá tartozó termékek kivételével
 • 2941000000 80 : Antibiotikumok
 • 2942000000 80: Más szerves vegyületek