vámtarifa-nómenklatúra [Magyar]:

3600000000 80 ROBBANÓANYAGOK; PIROTECHNIKAI KÉSZÍTMÉNYEK; GYUFÁK; PIROFOROS ÖTVÖZETEK; EGYES GYÚLÉKONY ANYAGOK.

VI. ÁRUOSZTÁLY A VEGYIPAR VAGY VELE ROKON IPAROK TERMÉKEI.

  • 3601000000 80 : Lőpor
  • 3602000000 80: Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
  • 3603000000 80 : Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok
  • 3604000000 80 : Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek
  • 3605000000 80 : Gyufa, a 3604|vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével
  • 3606000000 80 : Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 2.|pontjában meghatározott gyúlékony anyagokból készült áruk

 

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.