vámtarifa-nómenklatúra [Magyar]:

8100000000 80 MÁS NEM NEMESFÉM; CERMET; EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK.

XV. ÁRUOSZTÁLY NEM NEMESFÉMEK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK.

 • 8101000000 80 : Volfrám (tungsten) és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8102000000 80 : Molibdén és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8103000000 80 : Tantál és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8104000000 80 : Magnézium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8105000000 80 : Kobaltszulfid-fémkeverék és a kobalt-előállítás más közbeeső terméke; kobalt és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8106000000 80 : Bizmut és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8107000000 80 : Kadmium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8108000000 80 : Titán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8109000000 80 : Cirkónium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8110000000 80 : Antimon és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8111000000 80 : Mangán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is
 • 8112000000 80 : Berillium, króm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, nióbium (kolumbium), rénium és tallium, valamint ezekből készült áru, beleértve ezek hulladékát és törmelékét is
 • 8113000000 80 : Cermet és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is

 

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.