a laboratóriumba vizsgálatra. A mintán kék színnel "Knorr" embléma látható és "TEST Fiomo", valamint a hátoldalán "PRÓBA" felirat olvasható. A kérelmező nyilatkozata alapján a termék felhasználási köre: por alapú élelmiszerek (pl.: levespor, mártás alap, stb.) csomagolása; beszerzési állapota: nyomott formában, tekercsben. Vizsgálati eredmények: Megjelenés: 180 mm x 130 mm-es, kívül fényes felületű és szürkésfehér színű, belül ezüst színű, a széleknél hegesztéssel lezárt tasak. FT-IR vizsgálat (eredeti minta): 1. réteg: PET, 2. réteg: PE, 4. réteg: PE. Vastagságmérés (eredeti minta és rétegei): minta: 0,0870 mm, 1. réteg (PET): 0,0124 mm, 2. réteg (PE): 0,0126 mm, 3. réteg (Al): 0,0102 mm, 4. réteg (PE): 0,0518 mm.

Vámnómenklatúra-kód:

VII. ÁRUOSZTÁLY MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK; GUMI ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK.

3900000000 80 MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK.

3921000000 80 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík.

3921900000 80 Más.
3921906000 80 Addíciós polimerizációs termékekből.
3921906099 80 más.

 

A besorolás indoklása:
A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a termék főként addíciós polimerizációs termékekből - PET /14,2 %/, PE /74,1 %/ és Alumínium /11,7 %/ rétegekből - álló műanyag laminált fólia, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt vtsz-ot állapítottam meg. A kiadott vámtarifaszám kizárólag az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a VPOP-hoz címzett, de nálam benyújtandó -illetékköteles- fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a VP 10032000-01037423 számú VPOP bevételi számlájára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással. A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelete; KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a Kombinált Nómenklatúra 39. Árucsoport előtti Megjegyzések (4), (10) bekezdései; HR Vámtarifa Magyarázat 39. Árucsoport előtti Általános rendelkezések 1. cím 1. pontja, valamint a 12. cím 1. bek. b) pontja, továbbá a 39.21 vtsz-hoz tartozó magyarázat alapján. A fellebbezésre az Áe. általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 62-67. §-ai, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.
BTI hivatkozási szám:
HUHUT050101870.
Kibocsátó ország:
Magyar Köztársaság.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2011-12-20.
Nyelv:
magyar.
Kibocsátás helye:
Budapest.
Név és cím:
Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete HU-1163 Budapest Hősök fasora 20-24..

Nemzeti kulcsszavak:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook