nélküli vevő és léptető, mely veszi a biztonsági kamerához csatlakoztatott adó által továbbított képeket és hangot, és megjeleníti azokat a vevőhöz csatlakoztatott monitoron és/vagy rögzíti a hozzá csatlakoztatható videómagnón. Összesen 8 kamera jeleinek vételére alkalmas, a kamerák közötti léptetés automatikusan vagy manuálisan történhet. Műszaki adatok: DC: 12 V.

Vámnómenklatúra-kód:

XVI. ÁRUOSZTÁLY GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; VILLAMOSSÁGI CIKKEK; EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK, KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK TELEVÍZIÓHOZ; EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI.

8500000000 80 ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS - LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI.

8537000000 80 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a 8535|vagy a 8536|vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90.|árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517|vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével.

8537100000 80 Legfeljebb 1|000|V feszültségig.
8537109900 80 Más.
8537109999 80 más.

 

A besorolás indoklása:
A csatolt dokumentáció, valamint a jogosult nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a termék 2,4 GHz frekvenciasávban működő vezeték nélküli kapcsoló legfeljebb 1000 V feszültségig, biztonsági rendszerekhez, ezért jelen határozat 6. rovatában szereplő vámtarifaszám alá sorolandó. A kiadott vámtarifaszám kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban feltüntetett és az áruleírás rovatban leírt összetételű termékre vonatkozik. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a VPOP-hoz címzett, de nálam benyújtandó -illetékköteles- fellebbezéssel élhet, melyet a VP 10032000-01037423 számú VPOP bevételi számlájára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással. A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi r.; KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a HR Vámtarifa Magyarázat 85.37 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat alapján, a 85.43 vtsz-hoz tartozó magyarázat figyelembevételével. A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 98-108. §-ai, az 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM r. (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.
BTI hivatkozási szám:
HUHUT060100265.
Kibocsátó ország:
Magyar Köztársaság.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2012-01-17.
Nyelv:
magyar.
Kibocsátás helye:
VP. Vegyvizsgáló Intézete, Budapest.
Név és cím:
Vám és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24..

Nemzeti kulcsszavak:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook