minta eredeti csomagolásban fehér papírdobozban érkezett, benne kb. 8,5 cm hosszúságú, kúp alakú fekete műanyag testben speciálisan összeállított mágnes, használati utasítás és zöld színű nyakba akasztható pánt található. A készülék feje kb. 8 mm átmérőjű henger, amelyen belül a mágnesek szorosan helyezkednek el úgy, hogy azokat kivenni csak a készülék rongálása árán lehet. A jogosult nyilatkozata alapján a készülék rendkívül hatékony, erős mágneses teret létrehozó eszköz, amely alkalmas azonnali fájdalomcsillapításra, kellemetlen tünetek megszüntetésére. A készüléket bárki alkalmazhatja kockázat nélkül.

Vámnómenklatúra-kód:

XVI. ÁRUOSZTÁLY GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; VILLAMOSSÁGI CIKKEK; EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK, KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK TELEVÍZIÓHOZ; EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI.

8500000000 80 ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS - LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI.

8505000000 80 Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej.

8505110000 80 Fémből.
8505110099 80 más.

 

A besorolás indoklása:
A csatolt dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a termék 3750 MT remanencia értékű fém mágnes, amely a jogosult nyilatkozata alapján terápiás célja is alkalmazható, ezért jelen határozat 6. rovatában szereplő vtsz. alá sorolandó. A kiadott vtsz. kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban feltüntetett és az áruleírás rovatban leírt paraméterű termékre vonatkozik. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a VPOP-hoz címzett, de nálam benyújtandó -illetékköteles- fellebbezéssel élhet, melyet a VP 10032000-01037423 számú VPOP bevételi számlájára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással. A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelete; KN értelmezésére vonatkozó ált. szabályok közül 1. és 6. szabály; a HR Vámtarifa Magyarázat 85.05 vtsz-hoz tartozó magyarázat 2. bekezdése alapján a 90.19 vsz-hoz tartozó magyarázat figyelembevételével. A fellebbezésre az Áe. általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 62-67. §-ai az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és megfizetés ellenőrzéséről szóló 44/2004. (XII. 20.) PM r. (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.
BTI hivatkozási szám:
HUHUT050101986.
Kibocsátó ország:
Magyar Köztársaság.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2011-11-17.
Nyelv:
magyar.
Kibocsátás helye:
VP. Vegyvizsgáló Intézete, Budapest.
Név és cím:
Vám és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24..

Nemzeti kulcsszavak:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; VILLAMOSSÁGI CIKKEK; EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK, KÉP- ÉS