só. A minta (kb. 3,5 kg) műanyag zacskóba csomagolva, leragasztva érkezett a laboratóriumba vizsgálatra. Vizsgálati eredmények: Érzékszervi vizsgálat: a minta szürkés és fehéres szemcsékből álló kristályos, szagtalan anyag, melyen a szemmel látható szennyező anyag kevés. Szitafrakció: 1,25 mm-es szitán fennmaradó rész: 53 %; NaCl tartalom: 97,35 %; Víztartalom (105 Celsius fok, súlyáll.): 0,74 %; Vízben oldhatatlan rész: 0,23 g/100 g; ICP-OES IMAGE program: Cu: 0,0 mg/kg, As: 1,0 mg/kg, Fe: 1,78 mg/kg; K: 4,0 mg/kg; Zn: 7,4 mg/kg; Mg: 0,2 m/m %; Ca: 0,58 m/m %. A minta az MSZ-01 10007-82 szabvány szerint végzett vizsgálatok és a szabványban az étkezési sóra vonatkozó előírások alapján a szemcseméretben és a Ca tartalomban tér el az étkezési sótól. Feltehetőleg nem denaturált. A jogosult nyilatkozata alapján a terméket útszórásra és jégmentesítésre kívánják felhasználni.

Vámnómenklatúra-kód:

V. ÁRUOSZTÁLY ÁSVÁNYI TERMÉKEK.

2500000000 80 SÓ; KÉN; FÖLDEK ÉS KÖVEK; GIPSZ, MÉSZ ÉS CEMENT.

2501000000 80 Só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz.

2501009900 80 Más.

 

A besorolás indoklása:
A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata, vmint a jogosult nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a termék emberi fogyasztásra nem alkalmas, útszórásra, jégmentesítésre használandó, nem denaturált só, ezért jelen határozat 6. rovatában foglalt vtsz-ot állapítottam meg. A kiadott vtsz kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt, az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a VPOP-hoz címzett, de nálam benyújtandó -illetékköteles- fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a VP 10032000-01037423 számú VPOP bevételi számlájára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással. A VP-ről szóló tv végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet 4. § m) pontja, vmint a 10. § a) pontja; a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelete; KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a KN 25. Árucsoport előtti Megjegyzések (1) bekezdés; a HR Vámtarifa Magyarázat 25.01 vtsz-hoz tartozó magyarázat; a KN Magyarázat 2501 00 99 vtsz-hoz tartozó magyarázata alapján, a 2501 00 51 vtsz-hoz tartozó magyarázat figyelembevételével. A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény (Ket) 98-108. §-ai, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, vmint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.
BTI hivatkozási szám:
HUHUT060100028.
Kibocsátó ország:
Magyar Köztársaság.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2012-01-10.
Nyelv:
magyar.
Kibocsátás helye:
VP. Vegyvizsgáló Intézete, Budapest.
Név és cím:
Vám és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24..

Nemzeti kulcsszavak:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook