Méretei: 138x121x21 mm, súlya: ~ 410 g. A termék a következő részegységeket tartalmazza: fém, műanyag, illetve egy egyenáramú motorból álló mechanikai egység, amely a 8 illetve 12 cm átmérőjű CD lemezek betöltési illetve kiadási funkcióját látja el, léptető és pörgető motor, optikai olvasóegység (OPU), elektronika a motorok és az OPU meghajtására, CD/MP3/WMA dekóder, amely átalakítja az OPU jeleit digitális audio vagy adat jelekké. Mechanikai tulajdonságai: 3 motor meghajtású (kadmiummentes), szénkefe nélküli pörgetőmotor, léptetőmotoros megoldások, lapos kivitel. Egyéb tulajdonságok: puha, csökkentett zajszintű gumigörgős betöltőegység, második CD betöltése elleni védelem. Fejlesztett tulajdonság: rázkódás elleni védelem elektronikus úton. Sem egy-, sem kétrétegű felvételre nem alkalmas. A modul autóipari elektronikai készülékekbe kerül beépítésre, így egy olyan rendszer részét képezi, amely CD-n rögzített digitális adatok olvasását, illetve ezen adatok továbbítását hivatott ellátni.

Vámnómenklatúra-kód:

XVI. ÁRUOSZTÁLY GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; VILLAMOSSÁGI CIKKEK; EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK, KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK TELEVÍZIÓHOZ; EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI.

8500000000 80 ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS - LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI.

8522000000 80 Kizárólag vagy elsősorban a 8519|vagy a 8521|vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka.

8522900000 80 Más.
8522908000 80 Más.

 

A besorolás indoklása:
A benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a termék autóba építhető készülék részét képező CD meghajtó (mechanikai egység), amely adatrögzítésre nem alkalmas. A fentiek alapján jelen határozat 6. rovatában foglalt vámtarifaszámot állapítottam meg. A kiadott vámtarifaszám kizárólag a kereskedelmi megnevezés rovatban megjelölt és az áruleírás rovatban leírt termékre vonatkozik. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a VPOP-hoz címzett, de nálam benyújtandó -illetékköteles- fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a VP 10032000-01037423 számú VPOP bevételi számlájára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással. A VP-ről szóló tv. végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet 4. § m) és 10. § a) pontjai; a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelete; KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; a HR Vámtarifa Magyarázat XVI. Áruosztály előtti Megjegyzések (2) bekezdés és a 85.22 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat alapján. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98-108. §-ai, a 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.
BTI hivatkozási szám:
HUHUT060100354.
Kibocsátó ország:
Magyar Köztársaság.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2012-02-05.
Nyelv:
magyar.
Kibocsátás helye:
VP. Vegyvizsgáló Intézete, Budapest.
Név és cím:
Vám és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24..

Nemzeti kulcsszavak:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook