folyékony asztali édesítőszer, fruktózzal emberi fogyasztásra.

Vámnómenklatúra-kód:

IV. ÁRUOSZTÁLY ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK.

2100000000 80 KÜLÖNFÉLE EHETŐ KÉSZÍTMÉNYEK.

2106000000 80 Máshol nem említett élelmiszer-készítmény.

2106900000 80 Más.
2106909200 10 Más.

 

A besorolás indoklása:
A benyújtott mellékletek, valamint a minta vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a termék ciklamát és szaharinát tartalmú folyékony asztali édesítőszer fruktózzal, emberi fogyasztásra, amelyből keményítő és cukor nem mutatható ki, ezért jelen határozat 6. rovatában szereplő vtsz. alá sorolandó. A kiadott vtsz. kizárólag a 7. rovatban feltüntetett termékre vonatkozik. Fellebbezésre 15 napon belül a VPOP-hoz címzett, de nálam benyújtandó -illetékköteles- fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a VP 10032000-01037423 számú VPOP bevételi számlájára kell teljesíteni banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással. A Vám-és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV.23.) PM rendelet 4. § m) pontja, valamint a 10. § a) pontja alapján. A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelete; KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok közül 1. és 6. szabály; HR Vámtarifa Magyarázat 21.06 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat 10. pontja alapján. A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 98-108 §., az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglalt alapján, valamint a 44/2004. (XII.20.) PM rendelet (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség.
BTI hivatkozási szám:
HUHUT050102117.
Kibocsátó ország:
Magyar Köztársaság.
Érvényesség kezdete:
.
Érvényesség vége:
2012-01-10.
Nyelv:
magyar.
Kibocsátás helye:
VP. Vegyvizsgáló Intézete, Budapest.
Név és cím:
Vám és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24..

Nemzeti kulcsszavak:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook